Brickyard optimaliseert situatie op parkeerterrein van ziekenhuis

Dean Cruden
31 okt 2019

De afgelopen maanden heeft Brickyard parkeeronderzoek gedaan bij een ziekenhuis in de Randstad. Het ziekenhuis kampte al enige tijd met een hoge parkeerdruk op de parkeerfaciliteiten. De hoge parkeerdruk heeft het ziekenhuis doen twijfelen om een extra parkeergarage te bouwen, om zo de capaciteit te vergroten. Dankzij de uitkomst van het Brickyard parkeeronderzoek weet het ziekenhuis wat de juiste stappen zijn om de parkeersituatie te optimaliseren.

Waarom is de parkeerdruk zo hoog? Wie maakt er gebruik van de parkeerfaciliteit? Wanneer zijn de piekmomenten? Belangrijke vragen waar ons parkeeronderzoek antwoord op geeft. Met de verkregen informatie stellen we vervolgens de oorzaak van het parkeerprobleem vast; een capaciteitsgebrek óf een verkeerde verdeling van de capaciteit. En daar kan het ziekenhuis vervolgens gericht actie op nemen.

Verzamelen van parkeerdata

Eerder dit jaar zijn de in- en uitritten van het ziekenhuisterrein voorzien van kentekencamera’s. Die registreren alle in -en uitrijdende voertuigen. Zo verzamelen we de noodzakelijke parkeergegevens over een bepaalde periode.

Deze kentekens worden vervolgens geanonimiseerd gekoppeld aan een personeel – of polikliniekgroep. Op basis hiervan maken onze technici rapportages; van de totale parkeerbezetting en de bezetting per gebruikersgroep.

Adviesrapport

Dan volgt een adviesrapport waaruit blijkt wat de oorzaak van het parkeerprobleem is en aanbevelingen hoe het opgelost kan worden. Dit resulteert in een efficiënt parkeerbeleid waardoor verplegend personeel, patiënten en bezoekers weer optimaal gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen van het ziekenhuis.

Voorkom onnodige, dure uitbreiding

Wilt u dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van uw parkeerterrein maar onnodige, dure uitbreiding voorkomen? Laat Brickyard dan een parkeeronderzoek doen. Hiervoor kunt u telefonisch (+31 20-7028800) of via e-mail (info@brickyard.eu) contact opnemen.