Certificeringen

ISO 14001:2015

Onderdeel van de aanscherping van het MVO-beleid van Waysis en dus Brickyard is de certificering conform ISO 14001:2004. De controle van de milieuaspecten en effecten waren binnen Waysis reeds deels vastgelegd in de kwaliteitsmanagement- en veiligheidsborging, maar het vergde een nadere en gedetailleerdere invulling. Hiervoor heeft er in 2011 al een inventarisatie plaatsgevonden, met als direct resultaat een milieuhandboek. Eenmaal gehuisvest in ons nieuwe pand aan de H.J.E. Wenckebachweg te Amsterdam is het onderwerp weer opgepakt.

Dit heeft geresulteerd in milieucertificering ISO 14001:2015. Hiermee geven wij invulling aan hoe Waysis omgaat met de ‘carbon footprint’ die onze bedrijfsprocessen teweeg brengen en hoe wij deze trachten te verminderen.

ManagementsysteemCertificatie.IS014001

ISO 9001:2015

De kwaliteit van de bedrijfsprocessen (en daarmee de producten en diensten) zijn binnen een organisatie alleen te handhaven als er een gedegen borging plaatsvindt. Voor dit doel heeft Waysis in 2004 eerst een kwaliteitshandboek samengesteld welke was gebaseerd op de jarenlange ervaring (TMC en dus Waysis bestaat immers sinds 1927) en de bedrijfsprocessen welke destijds werden gehanteerd. Dit kwaliteitshandboek is in de jaren daarop verder uitgewerkt naar een structuur die voor een volledige aansluiting met de ISO 9001:2000 moest zorgen.

De gecertificeerde kwaliteitsborging van Waysis wordt momenteel bewaakt door ‘random’ interne audits en de jaarlijkse controle door BSI, de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke organisatie die de externe audits verzorgt. Bij de laatste audit heeft Waysis, en dus Brickyard, wederom een positieve beoordeling gekregen, ditmaal conform de ISO 9001:2015.

ManagementsysteemCertificatie.ISO9001

VCA** certificering

Veiligheid van de werknemers maar ook van de burger op straat tijdens het werk, de gezondheidsaspecten (ARBO) die daaraan direct verbonden zijn en milieuzaken die scherp in de gaten gehouden moeten worden, zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waysis is daarom als organisatie VCA** 2008/5.1 gecertificeerd (VCA* voor bedrijven die niet als hoofdaannemer deelnemen in een project).

Wij verwachten van onze werknemers (technici en projectleiders) dat zij door middel van persoonlijke scholing ook hun individuele VCA certificering behalen. Deze borging van de veiligheidsmaatregelen wordt momenteel ook gevraagd van de onderaannemers die in opdracht van de Waysis-bedrijven delen van de werkzaamheden uitvoeren.

ManagementsysteemCertificatie.VCA2

ISAE 3402 rapportage

Waysis neemt verschillende processen voor haar rekening, zoals de verwerking van parkeertransacties en bongegevens van overtredingen. Wij beschikken over de ISAE 3402 type II rapportage, de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding van processen. Hiermee voldoen wij aan de contractuele verplichtingen die benodigd zijn om de (financiële) dienstverlening voor diverse gemeenten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerhandhaving.

isae3402